Relacja z Dokday VI

W tym roku odbyła się szósta edycja corocznego wydarzenia Dokday, czyli Dzień Doktoranta Politechniki Śląskiej. Spotkanie to, organizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów przeznaczone jest przede wszystkim dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich. Podczas spotkania doktoranci mogli zapoznać się z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi stypendiów, świadczeń pomocy materialnej oraz dedykowanych im projektów badawczych. Ponadto przedstawione zostały przygotowywane przez URSD w roku akademickim 2018/2019 inicjatywy, wśród których znajdują m.in. IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych InterTechDoc’ 2019 oraz Bal Doktoranta i Młodego Pracownika Nauki. Dokday jest również doskonałą okazją, aby doktoranci zapoznali się ze skierowaną do nich ofertą oraz mogli podjąć dyskusję z pracownikami wielu jednostek Politechniki Śląskiej. W obecnej edycji wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele EU Careers Silesia, Politechnika Śląska, Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej, Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, Centrum Zarządzania Projektami, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

 

Spotkanie informacyjne dla Doktorantów

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów zapraszamy na
VI DOKDAY, który odbędzie się 29.10.2018r. w CKS MROWISKO w sali konferencyjnej o godz. 13.00.

DOKDAY to spotkanie kierowane do doktorantów Politechniki Śląskiej, a szczególnie do doktorantów I roku. Jest to inicjatywa skierowana do osób zainteresowanych sprawami stypendialnymi, projektami dedykowanymi doktorantom realizowanych w jednostkach wspierających, zlokalizowanych na Naszej Uczelni takich jak Biuro Karier Studenckich, Centrum Zarządzania Projektami, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Popularyzacji Nauki czy Studium Języków Obcych, które przedstawią ofertę dla Doktorantów.